SCARP meeting, 12 May 2009, Göteborg

The focus of the meeting was to discuss the evaluation and the second phase of the Scarp-program.

Under mötet diskuterades underlaget för rapporteringen av fas 1 och programmet för fas 2. Mötet innehöll diskussioner avseende om programmet ligger i linje med målsättningarna och
tidsplanen, samt fokus inför fas 2.

Inbjudan Pdf, 59.8 kB. / invitation (in Swedish)

Mötesanteckningar Pdf, 71.1 kB. / notes from the meeting (in Swedish)

  | © IVL   |