SCARP Annual Meeting 2010

10 - 11 November 2010 in Göteborg.

Programme Pdf, 56.4 kB. (in Swedish)

Summary of the discussion Pdf, 47.4 kB. (in Swedish)

Participants Pdf, 20 kB.

Presentations:

10 november


1.     Hälsa


SCARP-studier från Karolinska Institutet - Göran Pershagen (Karolinska Institutet)
Experimentell studie om vedrök - Gerd Sällsten (Arbets- och miljömedicin Sahlgrenska Universitetssjukhuset)
Metoder för att titta på exponering av luftföroreningar — effekter på luftvägarna - Anna-Carin Olin (Arbets- och miljömedicin Sahlgrenska Universitetssjukhuset)
Epidemiologiska studier vid Umeå Universitet Pdf, 2.8 MB. - Bertil Forsberg — (Yrkes- och miljömedicin, Umeå Universitet)

2.     Partiklar


Kemisk modellering av partiklar - Robert Bergström (SMHI)
Developing dynamic particle description including formation growth and deposition Pdf, 1.8 MB. - Camilla Andersson (SMHI)
Generering och suspention av Vägdamm Pdf, 1.6 MB. - Christer Johansson (ITM, Stockholm University)

3.     Ekosystem


Nitrogen cycling in forest soils (experiments) and surface water modelling Pdf, 3 MB. - Filip Moldan (IVL)
Impacts of deposition, forestry and climate change on soil and vegetation - Cecilia Akselsson & Harald Sverdrup (Lunds Universitet)

4.     Integrerade åtgärdsmodeller


Utveckling av GAINS Sweden - Stefan Åström (IVL)
 

Naturvårdsverket


Nationellt och internationellt luftarbete - Anna Englerud (Naturvårdsverket)
Information om Miljömålen - Titus Kyrklund (Naturvårdsverket)
 

11 november


SCARP-administration Pdf, 77.3 kB. - Sofie Hellsten (IVL)
GAINS-modellen — Stefan Åström (IVL)
Let's focus on soot instead Pdf, 620.7 kB. — HC Hansson (ITM, Stockholms Universitet)
Black carbon and soot — Health and Climate Effects - Bert Brunekreef (Utrecht University)
Exposure assessment using Air quality dispersion modelling Pdf, 5.4 MB. - Christer Johansson (ITM, Stockholm University)
Exposure assessment methodologies for air pollution — Land use regression and dispersion modelling - Bert Brunekreef (Utrecht University)
Kväve — möjligheter att ta med kvävets miljöpåverkan i CLRTAPs arbete — Peringe Grennfelt (IVL)
  | © IVL   |