Luftföroreningar kan orsaka astma, allergier och försämrad lungfunktion hos barn

[Pressmeddelande 2008-04-09]
Barn som utsätts för höga halter av luftföroreningar under sitt första levnadsår löper större risk att drabbas av astma, pollenallergi och försämrad lungfunktion. Men även genetiska faktorer har betydelse. Det visar en ny studie från BAMSE-projektet.

Läs mer här. Pdf, 62.2 kB.

  | © IVL   |