Hälsoeffekterna av skogsbränder studeras i svenskt-ryskt samarbete

Nu är datainsamlingen i projektet kring skogsbränderna i Moskva sommaren 2010 avslutad. Projektet går vidare i nästa fas och har påbörjat ett analysarbete.
- Nu har vi tillgång till alla data vi behöver, och det ser verkligen jättespännande ut, säger Göran Pershagen på Karolinska Institutet.
Under fem veckor i 2010, mellan 14 juli till 17 augusti, drabbades Moskva av omfattande skogsbränder. Överdödligheten i regionen under den aktuella tidsperioden var ca 50 000 människor. Karolinska Institutet studerar nu genom Göran Pershagen i samarbete med ett forskningsinstitut i Moskva samverkanseffekter mellan höga temperaturer och luftföroreningar från skogsbränder. Datainsamlingen har finansierats av forskningsprogrammet Scarp. Men nu hoppas Göran Pershagen att andra finansiärer även stödjer det omfattande arbetet med analyser, sammanställning och rapportering.

- Detta är ett unikt tillfälle att studera hur höga temperaturer i form av värmeböljor i samverkan med luftföroreningar från skogsbränder påverkar dödligheten. Och detta är ju också ett problem varje år i Medelhavsländerna, säger Göran Pershagen. 
 
Projektet har hittills samlat in meteorologiska data i form av temperaturer och dessutom värden på luftföroreningar från ett 30-tal mätstationer. Vidare har man samlat in data när det gäller dag-till-dag dödligheten i Moskva.

- Fortfarande vet vi inte exakt hur höga temperaturer i kombination med luftföroreningar påverkar dödligheten. Men nu har vi ett bra tillfälle att få fram mer kunskap i ämnet, säger Pershagen.
Datainsamlingen var färdig i januari 2012 och en rysk gästforskare Dmitry Shaposhnikov har påbörjat analysarbetet. Resultaten förväntas vara färdiga för presentation till sommaren 2012.

För mer information kontakta Göran Pershagen, Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet goran.pershagen@ki.se

  | © IVL   |