Teknik & Vetenskap, 23rd of February 2007
Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. Så sammanfattas Sveriges miljökvalitetsmål Frisk Luft. Inom många områden arbetar vi i Sverige för att nå målet, bland andra inom miljöforskningen. I höstas startade Naturvårdsverket forskningsprogrammet Frisk Luft i Sverige. Läs mer. Pdf, 1.5 MB.
  | © IVL   |